כתובה 1

תאריך: כ"א שבט תס"ו  
05.02.1706
חתן: יעקב הלוי אבתר
כלה: מרים
חתומים: נסים, יוסף רקק,  וחיים נחמדכתובה 2

תאריך: י"ד תשרי תק"ז  
28.09.1746
חתן: ישועה הכהן סואייה
כלה: אסתר אטרוש
חתום בצד ימין: ח' יעקב לישבונה


כתובה 3

תאריך: י"ד תשרי תקל"ו  
08.10.1775
חתן: אהרן מזרחי
כלה: חביבה שרף.
חתומים: רבי מרדכי גאלאנטי ורבי חיים הכהןכתובה 4

תאריך: ב' אדר ב' תקל"ז  
11.03.1777
חתן: אברהם סוויס.
כלה: קמר זרחיא.
חתום בצד ימין: אחד מחכמי משפחת גאלאנטי


כתובה 5

תאריך: כ"ד אדר תקמ"א  
21.03.1781
חתן: אברהם שמאע
כלה: מזל טוב שראףכתובה 6

תאריך: כ"ב סיון תקמ"ח  
27.06.1788
חתן: נסים הכהן צאבן
כלה: אסתר צאבאן.
חתום בצד ימין: רבי מרדכי גאלאנטי


כתובה 7

תאריך: ה' סיון תרכ"ד  
09.06.1864
חתן: משה חזן
כלה: נמורה ביסי
חתומים: הרב אליהו הכהן טראב הרב יצחק הלוי פנחוס
גביית הכתובה בפטירת הבעל ו' חשון תרע"ז
חותמים: חכם שלום מהדיב וחכם שמואל חיים הכהן
  

כתובה 8

תאריך: י"ד אדר ב' תרכ"ז  
21.03.1867  
חתן: יוסף כינרתי
כלה: נזהה פרכה
חתומים: רבי אהרן יעקב בנימין ורבי יעקב פרץ


כתובה 9

תאריך: י"ד ניסן תרכ"ז  
19.04.1867
חתן: יוסף ענבה
כלה: בוליסה הררי
חתומים: רבי יעקב פרץ ורבי שלמה סוכרי
בתחתית הכתובה אישור בתאריך: כ"ח אדר תרל"ו
חתומים: חכם אהרן פאניזיל, חכם בכור יעקב זרחיא, וחכם בכור יהודה מהדיב


כתובה 10

תאריך: י"ט אייר תרכ"ח  
11.05.1868
חתן: הרב הכולל יעקב בן מעלת הרב הכולל משה פרץ
כלה: רחל רחמיה מוצרי (אלמנה)
חותמים: רבי אהרן יעקב בנימין ורבי עזרא טראב
גביית הכתובה לאחר פטירת הבעל
וחתימת האלמנה


כתובה 11

תאריך: א' סיון תרכ"ח  
22.05.1868
חתן: יוסף ידיד הלוי
כלה: לילה מעילי
חותמים: חכם עזרא דוויך חכם יוסף חכיםכתובה 12

תאריך: ד' סיון תרכ"ט  
14.05.1869
חתן: חיים לניאדו
כלה: בוליסא בת רבי יצחק אבולעפיא.
חתומים: רבי אהרן יעקב בנימין ורבי משה עטייהכתובה 13

תאריך: כ"א כסלו תר"ל  
25.11.1869
חתן: אליהו עוליאל
כלה: שרה הלוי תלאת וואק
חותמים: חכם בכור יעקב וחכם זרחיה נסים שופאן


כתובה 14

תאריך: כ"ג מרחשוון תרל"ה  
03.11.1874
חתן: אברהם נח.
כלה: שמחה עמאר.
חתומים: חכם בכור יהודה מהדיב וחכם יעקב משה הכהן טראב.
למטה: הוספה על הכתובה כ"ה שבט תרנ"ח
חתומים: חכם אברהם טראב וחכם מרדכי בוקאעי


כתובה 15

תאריך: י"ד טבת תרל"ו  
11.01.1876
חתן: נתן בן החכם יוסף המרומם זיתוני
כלה: מזל מערבי סעד
חותמים: רבי יצחק אבולעפיא ורבי אליהו הכהן טראב


כתובה 16

תאריך: ה' סיון תרמ"א  
02.06.1881
חתן: יעקב ביטון.
כלה: נזהה חנין.
חתומים: חכם יצחק משה הכהן טראב וחכם משה הכהן דוויך


כתובה 17

תאריך: ג' סיון תרמ"ג.  
08.06.1883
חתן: נתנאל הכהן טראב.
כלה: שרה דוויך.
חתומים: חכם יוסף מונסיה וחכם משה פרץ.
כתובה בכתב יד חכם משה פרץ


כתובה 18

תאריך: כ"ט סיון תרמ"ה.  
12.06.1885
חתן: אליהו צפדי.
כלה: גולסום רופא.
חתומים: רבי יצחק אבולעפיא ורבי נתנאל חבובא


כתובה 19

תאריך: ד' סיון תרמ"ז.  
27.05.1887
חתן: בנימין אשכנזי
כלה: רוזא חכים.
חתומים: חכם צאלח הכהן צ'ורא וחכם חיים אליהו הכהן טראב


כתובה 20

תאריך: י"ד תשרי תרמ"ח.  
02.10.1887
חתן: שלמה רומאנו.
כלה: רחל דאנה.
חתומים: רבי יצחק אבולעפיא ורבי נתנאל משה חבובא


כתובה 21

תאריך: ב' כסלו תרנ"א.  
14.11.1890
חתן: אליהו מוצרי דוויר.
כלה: חוסן סאלאמיה.
חתומים: רבי יצחק אבולעפיא וחכם שלום בכור מהדיב


כתובה 22

תאריך: ט"ו טבת תרנ"א  
26.12.1890
חתן: יוסף רופא
כלה: בוליסא רומאנוכתובה 23

תאריך: י"ג כסלו תרנ"ב.  
14.12.1891
חתן: אהרן פראנקו.
כלה: רג'ינא מעלי המכונה טוויל.
חותם: רבי משה טראב


כתובה 24

תאריך: ד' סיון תרנ"ה  
27.05.1895
חתן: מאיר יעקב מהדיב סקאל
כלה: נידה שבאבו בעבור
חותמים: חכם יעקב חבובא וחכם יעקב ענתבי


כתובה 25

תאריך: י"ד ניסן תרנ"ז.  
16.04.1897
חתן: דוד מעלי הכהן המכונה טוויל.
כלה: שרה חכים.
חתום בצד שמאל: חכם אברהם טבאך ומשה חיים טוטח


כתובה 26

תאריך: י"ד ניסן תרנ"ז.  
16.04.1897
חתן: שחאדיה טבאך חילו.
כלה: חסיביה שמא


כתובה 27

תאריך: י"ב תמוז תרנ"ט  
20.06.1899
חתן: עובדיה עבדו חפץ
כלה: ג'אמילה מוצרי דוויר
חותמים: חכם נתנאל חבובא וחכם יהודה משה זרחיה שטח


כתובה 28

תאריך: כ"ח תמוז תרנ"ט  
06.07.1899
חתן: חיים הלוי זלטא.
כלה: עזיזה קושטא
חתומים: חכם יעקב ענתבי וחכם יהודה משה זרחיה שטח


כתובה 29

תאריך: כ"ט סיון תרס"ב  
04.07.1902
חתן: אברהם בכור חזן דיבו
כלה: שפיקה כהן הוב
חותמים: חכם יעקב ענתבי. ר' יצחק חכים ג'ראדיה


כתובה 30

תאריך: י"ד אדר תרס"ד  
01.03.1904
חתן: יעקב מוצרי טצאת.
כלה: שמחה מזרחי פצ'א.
חתומים: חכם יעקב ענתבי וח' אהרן מבזבז


כתובה 31

תאריך: י"ד תשרי תרס"ז  
03.10.1906
חתן: יוסף טבאך חילו
כלה: מרים ג'אמילה דאנא
חותמים: רבי משה פרץ ויוסף עבדאללה ביבי נקאש
אישור הכתובה מתקופה מאוחרת: חכם יוסף יאודה דאנא וחכם נסים יצחק נדבו הכהן


כתובה 32

תאריך: י"ד תשרי תרס"ח.  
22.09.1907
חתן: יוסף מהדיב סקאל.
כלה: באהיה לוי טצאת.
חתומים: חכם יעקב חבובא וחכם רפאל מנחם מערבי


כתובה 33

תאריך: ט"ז כסלו תרס"ח.  
22.11.1907
חתן: יצחק זאקי חבובא גדע.
כלה: גאמילה ארוך כולי.
חתומים: חכם שלום בכור מהדיב וחכם יעקב יוסף הררי (אלנאעם)


כתובה 34

תאריך: י"ד תשרי תר''ע  
29.09.1909
חתן: משה מזרחי פצ'א.
כלה: רחל מוצרי טצאת.
חתומים: רבי אליהו בכור יעקב הכהן טראב וח' סלמאן זיתוני זגלול


כתובה 35

תאריך: כ"ב אדר תרע"א  
22.03.1911
חתן: שמעון מזרחי פצ'ה
כלה: רוזא מזרחי פצ'ה
חותמים: חכם יעקב יוסף הררי וחכם רפאל מנחם מערבי
(ובאמצע חתום החתן שמעון מזרחי)


כתובה 36

תאריך: א' ניסן תרע"ה  
16.03.1915
חתן: משה פרץ.
כלה: בוליסא הררי נאעם.
חתומים: רבי עזרא הכהן טראב וחכם שלום בכור מהדיב.
הכתובה נכתבה ע''י אב הכלה חכם יעקב הררי נאעם


כתובה 37

תאריך: י"ד ניסן תרפ"א  
22.04.1921
חתן: חכם עזרא טראב בן רבי אליהו
כלה: רבקה ארזי אכיל
חתומים: חכם יעקב הררי אלנעם וחכם מרדכי משען


כתובה 38

תאריך: י"ד ניסן תרפ"ב.  
12.04.1922
חתן: משה הכהן סלכג'י.
כלה: כחילה מיתא


כתובה 39

תאריך: ב' ניסן תרפ"ט  
12.04.1929
שם החתן: יוסף בן החכם השלם שו"ב שלמה מהדיב נ"ע
שם הכלה: חסיביה בת שמעא פצ'א (מנרצחי הפיגוע בבית כנסת אלמנשא בשנת תש"ט)
עדים: אברהם מיתא - 
בואנוס איירס ארגנטינה


כתובה 40

תאריך: י"א תשרי תר"צ  
15.10.1929
חתן: נסים אזאן
כלה: עפיפה חביב חלבי


כתובה 41

תאריך: כ"ו טבת תרצ"ה  
01.01.1935
חתן: אברהם כליל  זיתוני סלמון
כלה: רחל בת רבי אליהו טראב
חתומים: חכם חיים יהודה הכהן (שורבה) וחכם כדיר אברהם הלוי (ג'מאל)


כתובה 42

תאריך: ז' תשרי תרצ"ט  
02.10.1938
חתן: משה שמאע קטרי
כלה: ויקטוריא ארזי אכיל
חתומים: חכם כדיר אברהם ג'מאל הלוי וחכם חיים יהודה הכהן (שורבה)


כתובה 43

תאריך: י"ז טבת תרצ"ט  
08.01.1939
חתן: מרדכי (מארכו) משען
כלה: רג'ינה איג'יני בת הרב עזרא טראב
חתומים: חכם יצחק אברהם אסי המכונה מנפך וחכם נסים יצחק נדבו הכהן


כתובה 44

תאריך: ד' תשרי תש"א  
06.10.1940
חתן: יוסף כאביה
כלה: פרידה פרדוסיה עאזאר
חתומים: חכם יוסף דאנה וחכם יעקב נסים הלוי זליקטא


כתובה 45

תאריך: כ"ט טבת תש"ב  
18.01.1942
חתן: אליעזר (ארניסט) כייאט
כלה: ויקתורייא גאלאנטי
חתום: חכם עזרא אליהו הכהן טראב
הסופר: חיים כמרי אורפלי


כתובה 46

תאריך: י"ג אדר תש"ב  
02.03.1942
חתן: יוסף סתהון ראיק
כלה: רחל ראשל משענייה
חתום: חכם יוסף דאנה


כתובה 47

תאריך: כ"ה אייר תש"ג  
30.05.1943
חתן: ציון מזרחי
כלה: ג'אמילה בת רבי עזרא טראב
חתומים: חכם יוסף דאנה וחכם חיים יהודה הכהן (שורבה)


כתובה 48

תאריך: י"ד תשרי תש"ד  
13.10.1943
חתן: אברהם אלביר הלוי אבתר סוויד
כלה: רחל ראשל ארזי אכיל
חתומים: חכם יוסף דאנה וחכם יעקב נסים הלוי זליקטא


כתובה 49

תאריך: כ"ד תשרי תש"ה  
11.10.1944
חתן: חיים ויקטור בלאס
כלה: איוון צורייה.
חתומים: חכם יוסף דאנה וחכם עזרא מסלתון טראב


כתובה 50

תאריך: י"ד תשרי תש"ח  
28.09.1947
חתן: אליהו הכהן חכים
כלה: ליזא בת הרב המובהק עזרא טראב
חתומים: חכם נסים יצחק נדבו וחכם חיים יהודה הכהן (שורבה)
סופר: חיים כמרי אורפלי

אפשר להגדיל את תצוגת הכתובה ע"י הגדלת העמוד של הדפדפן (החזק במקש הctrl וגלגל עם העכבר) 

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l