אללי לי אללי. על רוע מעללי. תשתפך נפשי עלי. נוכח פני ה', נוכח פני ה'.

הספד מר ויללה. ואתמרמר בחלחלה. על כי גברו בני עולה. ופרסו יד בבית ה' (אללי לי וכו').

רוחי שותה חמתם. מושלים בי בתאותם. אלוף מבשם אלוף געתם. קול נתנו בבית ה' (אללי לי וכו').

נפלה עטרת ראשי. שבת גילי ומשושי. נסתם נחתם מאור שמשי חשך משחור תארם (אללי לי וכו').

רום לבי בקרבי. יען כי חטאי ענו בי. אמרתי בעד חובי נלכדה בשחיתותם (אללי לי וכו').

אוי לי אמי כי ילידתיני. עשוק רצוץ ביד מוני. ומשולם ביד פשעי וזדוני, אין נוטה עוד אהלי (אללי לי).

נא אב רחמן שוב גאלינו. והבא נא את משיחנו. וקבץ את נדחינו את משיח ה'.

אללי לי אללי

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l