בבית כנסת זה היו מידי שבת אומרים ברב עם את כל שירת הבקשות כאשר אנשים מכל השכונה מתאספים בשעה 3 לפנות בוקר ומתארגנים בשתי קבוצות גדולות, האחת מול חברתה, אלו אומרים אומרים ואלו עונים, ולהבת קולם מתפשט בכל הסביבה.
 
בשבתות בין פסח לשבועות לפני תפלת מנחה אמרו פרק מפרקי אבות בנעימה מיוחדת מלווה בשארח בערבית. אנשים ונשים מכל השכונה הגיעו לשמוע את ה"פרק" בקולו המיוחד של החזן המפורסם איברהים שמריכא, ועמו הפייטנים אצלאן שורבה, אהרן כאבאבייה, יעקב כאבז ואיברהים קוסטו.
 
תשומת לב מיוחדת ניתנה לחינוך הדור הצעיר בסדרי התפלה לכל פרטיה ודקדוקיה. ילדי התלמוד תורה היה להם מקום קבוע בבית הכנסת בשורה הראשונה, והיו מנעימים קטעי התפלה יחד במקהלה מאורגנת. בליל שבת ישבו בקבוצות זה מול זה והיו אומרים במתיקות את "שיר השירים" עם טעמי המקרא. בסיום הקריאה נבחר אחד הילדים המצטיינים שהיה אומר בקול את תפלת ה"יהי רצון" שאחרי שיר השירים, לשמחת כל קרוביו. בימי העומר, בין מנחה לערבית, קראו הילדים תהלים עם טעמי המקרא בפיקוחו של החכם הצעיר אלבר הלוי מיתא.
 
בליל שבת קודש "נחמו" תש"ט (1949) ביצעו פורעים ערבים חברי קבוצת "כתאיב אלפדא אלערבי" (גדודי הלוחם הערבי - אשר לימים הפך לארגון החזית העממית) פיגוע רצחני בבית כנסת זה כנקמה על מלחמת היהודים בארץ ישראל. כמקובל מידי שבתות הקיץ התאספו עשרות ילדי חמד מהתלמוד תורה בחצר בית הכנסת, וסדר התפלה התנהל כרגיל, בסיום אמירת שיר השירים כובד אחד הילדים לומר את ה"יהי רצון" ומיד אחריו החזן איברהים שמריכא עלה לתיבה והתחיל הקהל להתפלל תפלת ערבית. באמצע אמירת "השכיבנו" כשסלסל החזן קטע במנגינה מיוחדת, נשלכו לעבר המתפללים שלשה רימוני יד בוערים שהרעידו את כותלי הבית וזרעו הרג הרס וחורבן.
 
למרות ההלם והמהומה הגדולה התארגנו מיד למתן עזרה לפצועים הרבים. הורים נשאו את ילדיהם שותתי דם בידיהם לבית החולים האיטלקי הקרוב לקבלת עזרה, אך רבים הגיעו ללא רוח חיים. בסך הכל נפצעו יותר מששים מתפללים ברמות שונות.
 
בין הפצועים הקשים אשר שרדו את התופת:
שמעא בוקאעי ושני בניו סאמי וזאכי, חביב ריכא, מוראד וסלים לאטי, פרח בלאנגה, יוסף סלמון, ג'מיל דאנה (בן חכם יוסף דאנה), איברהים תאשיה, דהוד אלפייה, יוסף חלבי, כדר חלוואני, יוסף כאבאבייה, ויקטור שיראזי, סלים זאגה, סימון דנגורי, והחזן הנערץ איברהים שאמריכא.
 
ואלה שמות הקדושים שעלו בסערה השמימה:
אלי סעדיה, חיים חצבאני, ג'ק כסתיכה, דוד בלאנגה, דוד ויוסף דאנה (שני נכדיו של חכם יוסף דאנה, בני אצלאן וג'מיל), אלבר שיבר, איברהים חצווא, שמעא פאצ'ה, עבצ'ללה עג'מי, רחמון חכים, חיים זיתוני. ה' יקום דמם.
בית כנסת אלמנשה
 
בית כנסת אלמנשה הוא אחד מבתי הכנסת העתיקים בעיר. הוא ממוקם במרכז השכונה, בפנייה באחת הסמטאות מהרחוב הראשי "תלת אלחיג'רה" (סמוך לבית אלמעלם פרחי). בגלל גודלו ומיקומו המרכזי רבים קבעו שם מקום תפלתם. בנין ההיכל המפואר הוקדש על נשמת הנדיב המפורסם מימון טובי ע"ה, ועומד ללא שינוי עד היום. הבנין תוחזק במרוצת השנים ללא שינוי מהסגנון המקורי, רק את דלתות הכניסה החליפו בשנים אחרונות והם מעוטרות בטסי נחושת מעשה אומן כמו דלתות בית הכנסת אלפראנג' ואלראקי.
 
שעריו נפתחו בבוקר השכם, והיו מתקיימים שם מנינים רבים, בשחרית מנחה וערבית, בזה אחר זה. בתקופת רבי יעקב ענתבי (סביבות שנת הת"ר 1840) היה החסיד ר' נסים סוכרי ז"ל פותח מידי יום את שערי בית הכנסת עוד לפני עלות השחר, והיה נשאר שם לתפלות כל המנינים הרבים בשחרית מנחה וערבית, כדי לענות עמהם קדיש קדושה ואמנים, והיה מכונה בפי רבים "בעל האמנים". אדם יקר זה זכה באחד הדמויות הבולטות בעיר כחתן לבתו, ה"ה הדיין המצויין רבי נתנאל חבובא ע"ה.
 
מנהגים מיוחדים נשמרו במקום מדור לדור. בראש השנה היו מתאספים בעלות השחר לשמוע דברי התעוררות לתשובה ביום הדין מפי גדולי רבני העיר, ובסיום הדרוש נהגו לתקוע ל' קולות בשופר. שנים רבות עד הדור האחרון החזיק במנהג זה זקן רבני העיר ה"ה החכם השלם רבי נסים נדבו ע"ה, ובשמו אמרו שכך נהג במקום הזה לפניו רבי נתנאל חבובא ע"ה.

תמונות מבית הכנסת אלמנשה 2016

בתוך המהומה הגדולה הצליחו המפגעים לברוח מהמקום, וחלק מהקהל פתחו במירדף אחריהם ואלה זרקו עליהם רימון נוסף, וכך הם הצליחו להגיע למסגד "אומיה" ושם נעלמו עקבותיהם. אחרי כמה חדשים חזרו חברי חוליה זו לפעול בתוך השכונה, ושוב זרקו שני רימונים בבית בו גרו משפחת מוסא עג'מי ומשפחת יעקב קמעו (זאגה), וגרמו נזק רב לרכוש.
מר דאוד חסון העלה את כל פרטי הפיגוע כולל שמות ההרוגים ושלח אותו לבירות לאחיו אהרן, והוא פרסם אותו בבית הכנסת המרכזי "מגן אברהם". הכותב שמר עותק המכתב והוא נתפס על ידי השלטונות נכלא ועונה קשות באכזריות של חיות אדם.
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l