חכם מאיר הכהן
מסלתון טראב

ר' מרדכי קציר

חכם ג'מיל דאנא

ר' חיים הלוי אבתר סוויד

Sr. jose cohen
allami 

חכם שאול יוסף מנג'ד

דמויות קריה נאמנה לשם ולתפארת

משפחת בוזלי

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l