כתב יד ר' נסים צפדי ע"ה

שנת תר"ח

עמודים: 29

לדוגמה לחץ על התמונה
הובא מבית הכנסת 'כותאב אלעתיק' דמשק
 
כתב יד רבי מאיר שולטן ע"ה

עמודים: 57


לדוגמה לחץ על התמונה
 
כתב יד ח"ר יהודה הכהן שורבה ע"ה

עמודים: 19

לדוגמה לחץ על התמונה

כתב יד אברהם בן יהודה דאנה
אחיו של ח"ר יוסף דאנה ע"ה


עמודים: 25

לדוגמה לחץ על התמונה
 
כתב יד חכם משה הכהן עמאש ע"ה

ק"ק אגודת דודים ארגנטינה

עמודים: 40


לדוגמה לחץ על התמונה
הובא ממדרש 'בית חסון' דמשק
הובא בעשור האחרון מדמשק

ספר בקשות - מנוקד בכתב יד משה לאטי

עמודים: 34


לדוגמה לחץ על התמונה
כתב יד חיים אוחנה מערבי ע"ה

עמודים: 56


לדוגמה לחץ על התמונה
ספר מקרא קודש

עמודים: 57


לדוגמה לחץ על התמונה
נדפס בירושלים מבתי מדרשות בדמשק
 
נדפס בבירות תרע"ד מבתי מדרש בדמשק

בקשות של שבת

הערות

שם הכותב

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l