ספר כסף נבחר

הרב המוסמך רבי יאשיהו בן רבי יוסף פינטו ע"ה

נדפס ויניציאה שנת שפ"א

לכניסה לחץ על התמונה
ספר כסף מזוקק

הרב המוסמך רבי יאשיהו בן רבי יוסף פינטו ע"ה

נדפס ויניציאה שנת שפ"ח

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ויקרא יעקב

רבי יעקב בן רבי שלמה סוכרי ע"ה

נדפס ליוורנו שנת תרמ"ה

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ויצבור יוסף

רבי יוסף ענתבי בן רבי יעקב ענתבי ע"ה

נדפס בירושלים

לכניסה לחץ על הקישור
ספר ויאמר עזרא

רבי עזרא הן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרע"ד

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ליקוטי חז"ל

הרב חיים הלוי זגול ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרע"ה

לכניסה לחץ על התמונה
(נמסר באדיבות "אוצרות התורה")
ספר נזר יצחק

רבי יצחק חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"א

לכניסה לחץ על התמונה
ספר יהודה יעלה

רבי יהודה חיים הכהן שורבה ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"ה

לכניסה לחץ על התמונה
ספר קרבן נתנאל

רבי נתנאל (שחדיה) בן רבי משה חבובא ע"ה


לכניסה לחץ על התמונה
ספר אהל יצחק

רבי יצחק בן רבי אהרן חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרצ"ט

לכניסה לחץ על התמונה
ספר בית יעקב

רבי יעקב בן רבי יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשכ"ד

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ברכת יד"י

רבי יוסף בן ר' יהודה דאנה ע"ה

נדפס חיפה שנת תשנ"ט

לכניסה לחץ על התמונה
ספר יעטה מורה

רבי יעקב בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשס"ה

לכניסה לחץ על התמונה

בראשית

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l