רבי עזרא הכהן מסלתון טראב
 
נושא: דרוש בענין "תשובה"

עמודים: 15
 

לדוגמה לחץ על התמונה
לא נדפס 
חכם חיים שלמה הלוי חדיד
 
נושא: דרוש לתפילין 

עמודים: 11


לדוגמה לחץ על התמונה
שנת תרל"ז

לא נדפס 

דרושים

הערות

שם הכותב והנושא

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l