וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגֵ'ת אִל אִטַּה, וַא-אַכּלֵת אִילַה אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגַ'ה אִל כַּלְבּ, וַא-עַדּ אִילַה אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגֵ'ת אִל עַסַאיֵה, וַא-דַרבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגֵ'ת אִי- ננַאר, וַא חַרְאֵת אִל עַסַאיֵה, אִללַזִי דַרְבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגֵ'ת אִל מַיי, וַא-טַפפֵת אִי-ננַאר, אִללַזִי חַרְאֵת אִל עַסַאיֵה, אִללַזִי דַרְבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגַ'ה אִי-תּוֹר, וַא-שִׁירֵבּ אִל מַיי, אִללַזִי טַפפֵת אִי- ננַאר, אִללַזִי חַרְאֵת אִל עַסַיֵה, אִללַזִי דַרְבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגַ'ה אִי-דַּבַּאח, ודַבַּח אִי-תּוֹר, אִללַזִי שִׁירֵבּ אִל מַיי, אִללַזִי טַפפֵת אִי- ננַאר, אִללַזִי חַרְאֵת אִל עַסַאיֵה, אִללַזִי דַרְבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגַ'ה מַלְאַךְ הַמָּוֵת, וַא-אַכַד רוּח אִי-דַבַּאח, אִללַזִי דַבַח אִי-תּוֹר, אִללַזִי שִׁירֵבּ אִל מַיי, אִללַזִי טַפפֵת אִי-ננַאר, אִללַזִי חַרְאֵת אִל עַסַאיֵה, אִללַזִי דַרְבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי.
וַא-אִיגַ'ה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, וַא-אַכַד מַלְאַךְ הַמָּוֵת, אִללַזִי אַכַד רוֹח אִי- דַבַּאח, אִללַזִי דַבַח אִי-תּוֹר, אִללַזִי שִׁירֵבּ אִל מַיי, אִללַזִי טַפפֵת אִי-ננַאר, אִללַזִי חַרְאֵת אִל עַסַאיֵה, אִללַזִי דַרְבֵּת אִל כַּלְבּ, אִללַזִי עַדּ אִל אִטַּה, אִללַזִי אַכּלֵת אִל גִ'ידִי, אִללַזִי שׁתַרַה לִי אַבִּי בִמַסְרִיתֵין. וַאחַד גִ'ידִי וַאחַד גִ'ידִי. 

 

ואחד ג'ידי (חד גדיא)
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l