חכם יוסף דאנה
 

נולד בשנת תרמ"ט בדמשק לאביו ר' יהודה. בצעירותו הסתופף בצילו של המרא דאתרין הגאון המופלא רבי יצחק אבואלעפיא זיע"א והיה מתלמידיו. בשבתו בהיכלו עלה במעלות התורה ונסמך לרבנות ע"י רבו.
לימים המשיך חכם יוסף את דרכו בבית הדין, וישב לצידם של רבי יעקב הררי אלנאעם ורבי אליהו (בכור יעקב) הכהן מסלתון טראב, ומאוחר יותר עם רבי נסים הכהן נדבו, רבי יהודה חלאק מערבי ורבי עזרא (אליהו) מסלתון טראב, עמהם חותם בפסקים ומעשי בית דין רבים.
כדיין ותלמיד חכם גדול היה אחד ממנהיגי הקהילה בדמשק, ובפקחות ידע לעמוד על משמר הדת וההלכה, ולהורות לרבים דרך סלולה בשמירת התורה והמצות. היה מפורסם כיועץ בעל תושיה בקרב תושבי העיר, וגם בין הנכרים היה מכובד ומוערך מאד.
בהופעתו המרשימה, כשהוא לבוש בבגדים המסורתיים של חכמי העדה, ובדיבורו הרהוט, היה מתקבל בכבוד גדול ועומד מול השלטונות הסוריים להליץ טוב ולעזור לכל יהודי העיר. סיפורים שונים הסתובבו מפה לפה על פעולותיו והשפעתו הגדולה.
כבר מגיל צעיר היה מרביץ תורה ברבים. דרשותיו בשבתות ומועדים היו לשם דבר, משלב בחן פרשת שבוע עם אגדות חז"ל והלכות, ומעלה מחידושיו עם דברי תורה מרבני דמשק המפורסמים שהיה שומר בזכרונו, בשפה ברורה ובנעימה מתקבלים על הלב ושווים לכל נפש.
בשנת תש"י זכה לעלות לארץ ישראל. עם בואו השתכן בעיר חיפה שם הוכתר לרב ומנהיג קהילות יוצאי סוריה ולבנון. באוירת ארץ ישראל המשיך בסדר יומו על התורה ועל העבודה, ויחד עם זאת הוסיף לפקוח עין על קהל עדתו שישארו נאמנים לתורה ומנהגי אבותם. בשבתות היה משתתף לפנות בוקר בשירת הבקשות, ואחר הצהרים בקריאת ה"משמרה", וכימי שבתו בדמשק משלב דרשותיו ומעלה על נס את חשיבות התורה הקדושה וקיום מצוותיה שהם מרכז חיי היהודי בכל המצבים.
מעט מזעיר מחידושי תורתו נדפסו ע"י נכדיו בספרים "זה כתב ידי", "ברכת ידי", ו"צופה פני דמשק".
נפטר ביום כ"ח אב תשל"ד ונטמן בחלקת הכהנים והרבנים שבבית העלמין "חוף הכרמל" בחיפה.
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l