רבי מאיר הכהן מסלתון טראב
בן רבי יוסף ע"ה

 
איש כשר וירא שמים, צדיק ותמים הנהנה מיגיע כפו. היה מזכה את הרבים בקימת חצות בכל לילה, והיה דורש להם בדברי מוסר להורות להם את הדרך אשר ילכו בה. זכה לזרע ברך ה' כולם אהובים מיראי ה' וחושבי שמו. דברי הספד עליו בספר ויאמר יהודה (דף פ"ח ע"ב).
נפטר כ"ה אדר תרע"ו.
 

בנו חכם יהושע פרג'

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l