בית כנסת כותאב אלעתיק
 
ממוקם בחראת אלסקליין צמוד בקיר משותף עם בית כנסת אלראקי, מול בנין התלמוד תורה מימון. בבית כנסת זה היו מתפללים הרבנים והשוחטים לבית מסלתון טראב. והוא מוכר גם כ"מדרש תיקון חצות" כי היו מתאספים בו לומר "תיקון חצות" ברב עם.
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l