ברשותינו פנקסי שידוכין ונישואין (כיתבה) מדמשק מהשנים תרפ"ח עד תש"ב

בפנקסים יש כ200 רשומות שבהם צויינו:
שם החתן, שם הכלה, תאריך ושם הכותב

לבירורים על שמות ותאריכים בשנים הנ"ל המיוחסים למשפחתכם אפשר ליצור קשר במייל shaarbinyamin@gmail.com

צילום כתבי היד של העתק מ"כיתבה" - כת"י חכם עזור מסלתון טראב ע"ה

צילום חלקי של הרשימות

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l