מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הַוּאֵ אִל וַאחַד, וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה.  אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִתנֵן, תנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִתלַתֵה. תלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִל אַרבַּעַה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִל כַמשֵׂה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.  

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִסִּתֵה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.  

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִשַּׂבְּעַה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא. 

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִתמַאנֵה, תִמִן-ת-אִיַּים אִל מִילָה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.          
    
מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִתִּשׂעַה, תִּשׁעַת אִשׁהוֹר אִל חִבּלֵה, תִמִן-ת-אִיַּים אִל מִילָה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִל עַשׁרַה, עַשׁר קִלְמַת אִתּוֹרָה, תִּשׁעַת אִשׁהוֹר אִל חִבּלֵה, תִמִן-ת-אִיַּים אִל מִילָה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִל חדַעִשׁ, חדַעִשׁ כּוֹכַּב בִּשַּׂמַה, עַשׁר קִלְמַת אִתּוֹרָה, תִּשׁעַת אִשׁהוֹר אִל חִבּלֵה, תִמִן-ת-אִיַּים אִל מִילָה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִל תנַעשׁ, תנַעשׁ שׁבטֵי יִשְׂרָאֵל, חדַעשׁ כּוֹכַּב בִּשַּׂמַה, עַשׁר קִלְמַת אִתּוֹרָה, תִּשׁעַת אִשְׁהוֹר אִל חִבּלֵה, תִמִן-ת-אִיַּים אִל מִילָה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יִעלַם וּמן יִדרִי אַללַה רַבּ אִל מִדגַ'ללִי, הֵדַה הִנֵּן אִל תלַתַּעִשׁ, תלַתַּעִשׁ אִל בַּר-מִצְוָה, תנַעִשׁ שׁבטֵי יִשְׂרָאֵל, חדַעִשׁ כּוֹכַּב בִּשַּׂמַה, עַשִׁר קִלְמַת אִתּוֹרָה, תִּשׁעַת אִשׁהוֹר אִל חִבּלֵה, תִמִן-ת-אִיַּים אִל מִילָה, שַׂבעת-אִיַּים אִל חוּפָּה, סִתֵּי סְדַאדִיר אִל מִשׁנָה, כַמשֵׂה מְסַאחַף אִתּוֹרָה. אַרבַּעַה אִמַּתנַה, וּתלַתֵה אַבַּתנַה, וּתנֵן מוּסַה וּאַהַרן וַאחַד יאַלִי-כַלַאְנַה. אַללַהוּ אַללַהוּ לַא אִלַהּ אִללַה הוּא.

מן יעלם ומן ידרי
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l