ספר ויעל אליהו

רבי אליהו בן רבי יעקב הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס קהיר שנת תרח"ץ

לכניסה לחץ על התמונה
ספר מטעם המלך ח"ב

רבי חיים עמרם ע"ה

נדפס נא אמון שנת תרס"ח

לכניסה לחץ על התמונה
ספר שארית יעקב

רבי יעקב בן רבי יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרצ"ב

לכניסה לחץ על התמונה

מערכות

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l