מנגינות התפלה כפי שנהגו בקהילת יוצאי דמשק הותיקה "אגודת דודים" בואנוס איירס - ארגנטינה. תודתינו נתונה להם ולחזן המיוחד מר רוברטו עג'מי הכהן הי"ו שהקדיש הקלטות אלו לע"נ מר אביו נעים זמירות ישראל החזן מר יוסף עג'מי הכהן זללה"ה.

ה' מלך - הללויה הללו אל בקדשו

נשמת כל חי - שועת עניים - אל ההודאות

שמחים בצאתם - ממצרים גאלתנו

נקדישך ונעריצך - כתר יתנו לך

 מפי החזן מוסא כצ'ר כמכאג'י ז"ל

נשמת כל חי - שועת עניים

אל ההודאות – קדיש

שמחים בצאתם

ממצרים גאלתנו

נקדישך ונעריצך

מפי ויקטור ג'ראדיה
נכד של החזן המפורסם מר איברהים שמריכא ע"ה

קדיש

מקאם ביאת
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l