משפחת בוזלי (ע"פ הדקדוק מהתעתיק הערבי בוט'לי)
 
משפחת בוט'לי מהידועות ומפורסמות בדמשק. בניה הטובים, תמימי דרך ויראי ה', הטביעו חותמם ברוח קהל עדתינו, גם בחארת אליהוד עצמה וגם בקהילות יוצאי דמשק בדרום אמריקה.

בתלת 'אלחיג'ארא', רחוב המתחיל מצד מערב ב'אלמאדר', וחוצה מרכז השכונה לכיוון מזרח, עד הבוסתן שליד חארת 'אלסקאלאין', ומשם נמשך ועולה לכיוון צפון עד היציאה בשארע 'מדחאת באשה' סמוך לגינת 'אלקשליה'. בתחילת העלייה מול הכיכר הידוע כ'תלת אלקדיש', שם בבית דו-קומתי התגוררה בעבר משפחת בוט'לי.
 

חכם יעקב בוט'לי ומשפחתו

בתי הכנסת בשכונה ממוקמים במרכזה, עד האחרונים שבהם בחארת 'אלסקאלאין', ובאזור המזרח צפוני אין עוד מקום מיוחד ללימוד תורה ותפילה. באהבת תורה ואהבת הבריות, במסירות נפש ראויה לכל שבח, החליטו דיירי הבית להצתמצם ולהקדיש את קומת הקרקע של הבית המשותף "לתורה ולתפילה" שיעמוד לתועלת הצבור הרחב המתגוררים בחלק זה של השכונה. כך הוקם 'מדרש בית בוט'לי', שעד התקופה האחרונה זכה ועמד על תלו, מתוחזק ע"י צאצאי המשפחה מבית סוויד.

בתקופת מלחמת העולם הראשונה, כאשר רבים מבני הקהילה בדמשק גוייסו בעל כרחם לשרות הצבאי, וגם המצב הכלכלי בעיר ירד פלאים ומשפחות רבות הגיעו עד פת לחם, היה אחד מראשי המשפחה, חכם יעקב בוט'לי ע"ה, שחש בסכנות המתרחשות ובאות על היהודים, ואם ראה כמוכרח לעזוב את העיר לארץ מבטחים עבור משפחתו, ביקש לכל הפחות להצטרף לאחת הקהילות מיוצאי דמשק בדרום אמריקה, שם קיוה לשמור על רוח ומסורת אבותיו.

מדרש בית בוט'לי דמשק

מדרש בית בוט'לי

בקהילה זו התחיל מר דוד להנחיל את ידיעותיו לדור הצעיר, וארגן מקהלת ילדים מבני העדה, ממנה צמחו חזנים צעירים בקיאים במסורת התפילות, ניגוניה, ופיוטים רבים שהיו שרים בשבתות ומועדים. במרוצת השנים הוא עצמו שלח ידו בחיבור שירים ופיוטים, ונדפסו בספר 'משירי דוד', והם חלק ממסורת הקהילה הותיקה.

מר חיים בוט'לי

פדיון הבן משפחת בוט'לי ארה"ב
"ידך תנחני"

חכם יעקב בוט'לי

רבים מבני המשפחה היו מוכרים כחזנים בעלי שם, מחוננים בנעימות קול, ובקיאים במסורת המנגינות הדמשקאיות. אחד מהם היה מר דוד בוט'לי, שעזב את דמשק כעלם צעיר בשנת 1930 והגיע לבואנוס איירס. שם הצטרף לקהילת 'אגודת דודים' בהנהגת חכם יעקב סאלאמיה ע"ה, ומצא בה העתק אוטנטי למסורת הדמשקאית. שמו הטוב יצא לפניו, ובקהילות רבות ניסו להשפיע עליו להצטרף אליהם, ביניהם מקהילות יוצאי אר"ץ, אך הוא בשלו נשאר במקום שהרגיש בו 'כמו בבית'.
אחיו מר חיים בוט'לי, נשאר בדמשק, והיה חזן ראשי ובעל קורא בבית כנסת "אלמנשא". בבית כנסת זה היו מתפללים מטובי החזנים של העיר, ביניהם מר איברהים שמריכא, אצלאן שורבה, יעקב כאבז, אהרן כבאביה ואיברהים כוסטו, ולהבחר כחזן ראשי במקום זה לא היה דבר של מה בכך. הוא עלה לארץ ישראל בשנת 1946, ועם כל הקשיים שהיו מנת חלקו היו דלתי ביתו פתוחים לרווחה למתן עזרה לכל בני העדה הנזקקים.
מעץ עבות זה, צמחו ענפים מסועפים, ועד היום זוכים בקהל עדתינו ליהנות מפירותיו המתחדשים מתקופה לתקופה. ובימים אלה זכינו לעדנה בהתעוררות אחד מבני בניה של משפחה מפוארת זו ידידינו ר' אברהם בוט'לי הי"ו בארה"ב, הצועד בדרכי אבותיו, ובקולו הנעים ובאהבת המסורת הטבועה בדמו, התחיל להקהיל צעירים וללמדם שירת הבקשות הדמשקאית עתיקת הימים.
זכות אבות להם תזכור!!  

מר דוד בוט'לי

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l