ספר כסף צרוף: משלי

הרב המוסמך רבי יאשיהו בן רבי יוסף פינטו ע"ה

נדפס אמסטרדם שנת שפ"ט

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ויחי יעקב: תהלים

רבי יעקב בן רבי שלמה סוכרי  ע"ה

נדפס ליוורנו שנת תרס"א

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ויאמר עזרא: שמואל, אסתר, רות, שיה"ש, קהלת, משלי, תהלים

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרע"ד

לכניסה לחץ על התמונה
ספר נזר יצחק

רבי יצחק חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"א

לכניסה לחץ על הקישור
ספר יהודה יעלה

רבי יהודה חיים הכהן שורבה ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"ה

לכניסה לחץ על הקישור
ספר בית יעקב:

רבי יעקב בן רבי יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשל"ב

לכניסה לחץ על הקישור
ספר ברכת יד"י: שופטים, ירמיה, איכה, משלי תהלים

רבי יוסף בן ר' יהודה דאנה ע"ה

נדפס חיפה שנת תשנ"ט

לכניסה לחץ על התמונה

נביאים וכתובים

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l