חכם שלמה חיים הלוי חדיד ע"ה
 
סגולות בענינים שונים
 
עמודים: 5

לדוגמה לחץ על התמונה
שנת תרל"ז
החכם רבי אברהם חי שעיה מערבי
 
קמיע לשלום בית

עמודים: 1

לכניסה לחץ על התמונה
כתב יד מחכמי משפחת מהדיב
 
בקשה לשמירה מן המזיקין ועין הרע

עמודים: 1

לכניסה לחץ על התמונה
נכתב בדמשק בערך בשנת תר"ן
חכם אליהו פריווה
 
סגולה לזכירה

עמודים: 1

לכניסה לחץ על התמונה
לא נדפס
חכם חיים אבתר הלוי זגול
 
ספר רפואות וסגולות

על סדר הא"ב

עמודים: 82

לדוגמה לחץ על התמונה

סגולות

הערות

שם הכותב

מאוצר אליהו זיתוני

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l