סליחות

אנא כעב זדוני

כמו שהודעת - ויעבור א'

כמו שהודעת - ויעבור ב'

עומדים לפניך

יצו האל לדל שואל

עננו - מפי החזן מוסא כצ'ר כמכאג'י ז"ל

‏עננו - מפי החזן מרכו מזרחי (שלוקא)
הוקלט בארגנטינה 1966 עם מקהלת ילדים ק"ק 'אגודת דודים'

אדון הסליחות

יה שמע אביונך

למתודה חטאותיו

אם אפס רובע הקן

אתנו לחלות פניך

שומר ישראל

ה' מלך:

מנגינת בן אדם מה לך נרדם

מנגינת יה שמע אביונך

מנגינת חון תחון

מנגינת אחות קטנה

מנגינת ידי רשים

מנגינת עת שערי רצון

מנגינת שואף כמו עבד

מנגינת לך אלי

מנגינת ישראל עבדיך - ינוב פי ניב - בן אדמה

בן אדם מה לך נרדם

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l