כתר דמשק
 
בבית כנסת חוש אל באשה
 
כתב יד על קלף

לכניסה לחץ על התמונה
ספרד שנת ה"כ (1260 למנינם)

כתב היד כתוב על קלף. הוא כולל 428 דפים בגודל 350x270 מ"מ. הכתיבה ספרדית מרובעת, שלושה טורים בעמוד, פרט לספרים משלי, איוב ותהלים הכתובים בשני טורים בעמוד. בעמוד 426ב כתוב: "אני מנחם בר' אברהם ן' מאלך נ"ע כתבתי אלו עשרים וארבעה אל היקר הנכבד ... ר' יצחק בן כבוד החכם ... ר' אברהם שצ"ו חדאד וסיימתים ביום שני שבעה עשר יום לירח אדר שנת חמשת אלפים ועשרים לבריאת עולם..
ספר תורה
בית כנסת אלפרנג'


לכניסה לחץ על התמונה
שנת תר"ס
ספר תורה 2
בית כנסת אלפרנג'


לכניסה לחץ על התמונה
ספר תורה
בית כנסת אלמנשה


לכניסה לחץ על התמונה
ספר תורה 2
בית כנסת אלמנשה


לכניסה לחץ על התמונה
ספר תורה
בית כנסת אלראקי


לכניסה לחץ על התמונה

ספרי תורה בדמשק

הערות

שם הכותב

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l