עיקר תולדותיהם של צדיקים מנהיגי עדתינו

רבי משה
ורבי ישראל נג'ארה

רבי יאשיהו פינטו

רבי אפרים פנצ'ירי

רבי משה הלוי גאזל

רבי ע"ץ חיים
אבואלעפיא

רבי חיים נסים
אבואלעפיא

רבנו חיים ויטאל ז"ל

רבי יעקב ענתבי

רבי שלמה סוכרי

רבי אליהו הכהן
מסלתון טראב מח"ס "ויעל אליהו"

רבי יוסף ענתבי

רבי יעקב סוכרי

רבי יצחק אבואלעפיא

רבי עזרא הכהן
מסלתון טראב
ה"מילי דעזרא"

רבי מרדכי חיים משען

רבי נתנאל שחאדיה חבובא מח''ס קרבן נתנאל

רבי יעקב הררי אלנאעם

רבי יהודה הכהן מסלתון טראב

רבי יעקב הכהן מסלתון טראב מח''ס דבר טוב

רבי רפאל מנחם במבג'י מערבי

רבי אליהו במבג'י מערבי

רבי מרדכי הכהן מסלתון טראב

רבי עזרא הכהן מסלתון טראב "חכם עזור"

רבי יוסף דאנא

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l