פיוט מי כמוך עם שארח
 
דפוס ישיבת יגדיל תורה ליוצאי דמשק בירושלים

נדפס: ירושלים תרע"ב

מס' עמודים: 32

לצפיה לחץ על התמונה
 
סוג כתב: ערבית
פיוט מי כמוך

כתב יד ר' משה לאטי ז"ל

מס' עמודים: 13

לצפיה לחץ על התמונה
 
 
 

פורים

הערות

שם הספר

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l