משלי

כתב יד רבי רפאל יצחק טראב ע"ה

מס' עמודים:

לצפיה לחץ על התמונה
סוג כתב: נוס-קאלם
משלי

כותבלא ידוע

מס' עמודים: 38

לצפיה לחץ על התמונה
איוב

כתב יד חכם יעקב בן רבי משה מסלתון טראב ע"ה 

מס' עמודים: 53

לצפיה לחץ על התמונה
איכה
 
כתב יד חכם יעקב בן רבי משה מסלתון טראב ע"ה

מס' עמודים: 10

לצפיה לחץ על התמונה
שיר השירים עם תרגום יונתן בערבית
 

כתב יד ר' יוסף הלוי רישתא ע"ה

מס' עמודים: 108

לצפיה לחץ על התמונה
סוג כתב: אשורי
סוג כתב: נוס-קאלם

(
בבעלות אברהם הכהן מסלתון)
סוג כתב: נוס-קאלם

(
בבעלות אברהם הכהן מסלתון)
סוג כתב: אשורי
י' הדברות
 
כתב יד ר' יוסף הלוי רישתא ע"ה

מס' עמודים: 14

לצפיה לחץ על התמונה

 
סוג כתב: אשורי
מגילת אסתר
 
כתב יד חכם אברהם חי שעיה ע"ה

מס' עמודים

לצפיה לחץ על התמונה

 
סוג כתב: אשורי 'וואליש' עם שינוי ז' אותיות לפי שיטת האר"י

פרקי תנ"ך

הערות

שם הספר

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l