ציור עשר הספירות

כתב יד חכם אליהו פרוויה ע"ה

מס' עמודים 13

לדוגמה לחץ על התמונה
לא נדפס

נכתב בדמשק שנת תר"ע

קבלה

הערות

שם הכותב

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l