רבי יעקב סוכרי
 
בנו של הרב הגדול חק"ל ראש ואב"ד דק"ק דמשק ח"ר שלמה סוכרי ע"ה, בן בתו לההוא סבא קדישא הרב המופלא שבסנהדרין רבי יעקב ענתיבי הנודע זצוק"ל זיע"א.
בצעירותו גדל בצלו של אביו ממנו ינק יראת שמים טהורה וסדר העבודה שעמדה לו כל הימים. ענותן כהלל לא מחזיק טיבותא לנפשיה, נהג כעבדא קמי מאריה תמיד.
עסק בתורה בבית המדרש של סניור מאיר לזבונה יחד עם ח"ר יעקב נסים בוקאעי וח"ר דוד פינטו.
כמנהג אביו נהג לקום בחצות לילה, ואף היה מזהיר את העם בחשיבות ומעלת קימת חצות. ערך וסידר בקשה לאומרה מידי יום ע"פ סדר השתלשלות הספירות הקדושות.
בנה את ביתו עם האשה הכשרה מרת סרח למשפחת מזרחי, ונולדו לו ארבע בנים: הבכור שלמה, ורפאל, שמואל, ומרדכי.
מאז פטירת אמו ע"ה בשנת תרל"ה הוקף בצרות שונות, ועל הכל צער הפרנסה על המחיה ועל הכלכלה מפאת יוקר השערים, ונדחק מאד עד פת לחם, עד שהוצרך לצאת מעיר דמשק ולדלג על ההרים בהשתדלות להדפיס ספריו. בשנת תרל"ט היה במצרים ושם הדפיס ספרו "ויקרא יעקב", ובשנת תרמ"ב יצא לערי הודו כלכתא במבי והונג כאנג והדפיס ספרו "יורו משפטיך ליעקב". בכל המקומות נתקבל בסבר פנים יפות ואהדה, וקיבל עזרתם ביד נדיבה.
ספר "ויקרא יעקב" תוכנו פירושים ורמזים על התורה, וספר "יורו משפטיך ליעקב" תוכנו דברי מוסר על התורה ועל העבודה ביראת ה' טהורה, ובסופו צירף קונטריס "מועדי רגל" סדר לימוד ותפלות למועדים לחכמי סלוניקי. היה לו סגנון מיוחד בכתיבת מוסריו כאשר בסיום כל ענין היה עורך חרוזים עם ראשי פרקים מהמדובר. ספרו האחרון "ויחי יעקב" הוא פירוש על ספר תהלים ונדפס בשנת תרס"ב.
בערוב ימיו עלה לארץ ישראל וקבע מושבו בירושלים עיר הקודש.
 
נפטר ביום ו' שבט שנת תרס"ח, וזה נוסח המצבה:
וי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא ויקירא
עד הגל הזה ועדה המצבה איך תחתיה נטמן
נטע נאמן מזרע המיומן צנצנת המן
השקדן בתורה משים לילות כימים וזכה לחבר והדפיס כמה ספרים
ספר ויקרא יעקב דרושים על התורה
וספר יורו משפטיך ליעקב מוסרים נעימים
ארי בן ארי מעלת הרב יעקב סוכרי זללה"ה

חתימת ידו

כתב ידו

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l