רבי רפאל מנחם במבג'י מערבי

נולד בדמשק בשנת תרכ"ג. כפי הנראה הוא נכד לרבי מנחם מערבי ע"ה החתום בהסכמת רבני דמשק בסוף ספר "כנסיה לשם שמים" של רבי מנשה סתהון ע"ה, והוא נקרא על שמו, ורק מאוחר יותר הוסיפו לו שם "רפאל" כי היה מדוכה ביסורין.
הוא נמנה בין חכמי ורבני העיר. היה נושא ונותן בדברי תורה עם רבי נתנאל חבובא ע"ה.
שאיפתו לעלות לארץ ישראל נתמלאה בערך בשנת תרפ"ג בה עלה לירושלים יחד עם בן אחיו רבי אליהו מערבי. בשבתו בעיר הקודש נמנה בין החכמים בישיבת המקובלים "רחובות הנהר" בראשות גדול דורו רבי חיים שאול דוייך הכהן ע"ה.
יחד עם בן אחיו השתדל להדפיס ספרו של רבי יעקב הכהן מסלתון טראב ע"ה אב"ד בירות.
 
נפטר כ"ג טבת תרצ"ג ונטמן בהר הזיתים בירושלים, וזה נוסח המצבה:
פה נגנז ארון הקודש, הישיש הזקן המדוכה ביסורין
הרב המקובל רבי רפאל מנחם מערבי.
 

חלק מכתובה עליה חתם יחד עם רבי יעקב חבובא ע"ה

חתימת ידו

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l