רבי שלמה סוכרי
 
חתן הראב"ד מקודש רבי יעקב ענתבי ע"ה. זקן ויושב בישיבה שמו נודע לשם ותהילה. מוכתר בכתר תורה ובכל מדה טובה, וענוה יתירה עולה על כולם. שנים רבות נשא בעול העדה ושימש גם הוא כאב"ד בעיר. בשו"ת פני יצחק (ח"ג דף ד' ע"ג) מזכיר חתימת מעשה בית דין יחד "עם ראשון בקודש מהר"ש סוכרי".
מתנהג בכל דרכי החסידות, כחמישים שנה רצופות לא ביטל קימת חצות לילה, והיה דורש מידי לילה בפני העם הקמים בשעת רחמים. ועוד נהג כל ליל ששי להיות ער כל הלילה, והיה מקבץ אנשים מהמון העם ודורש בפניהם בדברי תורה ומוסר עד חצות בבית הכנסת אל מנשה, ואחר חצות הולך לבית המדרש של מהרח"ו ונשאר שם עד אור הבוקר.
מעשה נפלא מספרים עליו, זמן קצר לפני שעזב את עיר דמשק, לילה אחד קם בחצות כהרגלו, ויצא לבית המדרש, ובלכתו בסמטאות השכונה אשר חלונות הבתים פונים אליה, ישב זקן אחד כבן שמונים שנה מול חלון ביתו מרוב חום, וראה לפתע אור גדול נכנס לביתו דרך החלון, ותיכף ומיד קם ונגש אל החלון לראות מאיפה נמשך האור הזה, וראה מולו איש אחד הולך ועמוד אש על ראשו מאיר לפניו, ויזעק בקול גדול: מי אתה ההולך לבדך בדרך? ורבי שלמה בחשבו שהצועק זקוק לעזרה ניגש אליו ואמר לו מיד את שמו ושאלו אם הוא זקוק לדבר מה. והזקן ענה לו: איני צריך לכלום, לך ובזכותך ה' יגן עלינו. 
בנה את ביתו עם האשה יראת ה' וגומלת חסדים מרת שרה בת מלך הוא רבי יעקב ענתבי ע"ה. היא נפטרה בצפת ביום כ"ד מרחשוון שנת תרל"ה. בנו הוא רבי יעקב מח"ס "ויקרא יעקב", ובת אחת רבקה שמה השיאה עם החכם השלם והכולל ר' אהרן פאניזיל (כפי הנראה הוא נפטר בז' שבט שנת תרנ"ד וקבור בדמשק).
בסוף ימיו חשקה נפשו לעלות לארץ ישראל, שם נפטר ונקבר בעיר טבריא. השאיר אחריו מעט מזעיר מדרשותיו וקבצם בנו רבי יעקב בספר "עטרת שלמה".
נפטר בי"ב לחודש סיון ולא מצויין השנה. [בספר לקדושים אשר בארץ מהדורא ראשונה ברשימת חכמי דמשק (דף נ"ה אות קפה) ראיתי ציונו של הרה"ג שלמה סוכרי הקבור בעיר טבריה בתאריך כ"א אלול שנת תר"מ. ואי אפשר לייחס אותה לרבי שלמה סוכרי אב"ד דמשק, שכן תאריך פטירתו י"ב סיון נכתב ע"י בנו בהקדמת הספר עטרת שלמה, וכן בשנת תר"מ חתם על הסכמת הספר ויקרא יעקב, ובהקדמת הספר יורו משפטיך בשנת תרמ"ב עדיין מתפלל בנו לאריכות ימי אביו. ועתה ראיתי חתימת ידו על שטר בשנת תרמ"ד. ושוב הגיע לידי ספר "ויחי יעקב" ושם נזכר פטירתו בשנת תרמ"ו בסימן שקעה שמש'ו של צדיק].
 
 

 

חתימת ידו

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l