ר' חיים הלוי אבתר סוויד
 
נולד בדמשק בכ"ח מנחם אב תר"ס (1900) לאביו ר' נסים בן צאליח, ולאמו מבית אבתר זגול.
עוד בצעירותו נפטר אביו בדמשק, ואחרי סיום מלחמת העולם הראשונה יצאו כל בני המשפחה לארגנטינה, אמו, אחיו הבכור צאליח (1895), זאכי (1898), והצעיר אליהו (1907), עם שלשת אחיותיו טיריה, מארי ושרה.
בבואנוס איירס הצטרף לקהילת יוצאי דמשק הותיקה 'אגודת דודים' בשכונת 'פלוריס'. ניחן בקול חזק ונעים במיוחד, והיה משרת כחזן קבוע בימות החול עד יום הסתלקותו. ובימים נוראים נבחר לשרת חזן בבית הכנסת המרכזי בתפלת מוסף. כאשר בקשו מוועד הקהילה להעביר לו מעטפה עם כסף כתשלום או הוקרה החזיר אותה בלי לפתוח אותה ... אכן קיים בעצמו להיות כעבדים המשמשים שלא על מנת לקבל פרס!!
מדי פעם היה מתבקש ע"י אנשי העדה לבא לחנוכת בית, ולאחר תפילת ערבית היה מגיע לשחוט תרנגול כמנהג ותיקין בדמשק.
ירא שמים מרבים, היה נוהג לקום מידי יום אחרי חצות ואחר אמירת התיקון יושב וקורא זוהר ליד מיטתו לאור הנר. באותם ימים היו מקפידים זקני קהילת 'אגודת דודים' לקיים מנהג ותיקין מיסודו של מהרח"ו ז"ל ליחד שבוע שלם לפני חג מתן תורה לקריאת כל ספר הזוהר בתענית דיבור. חכם נסים הכהן צפדי עמד בראש החבורה, ומידי שנה ושנה ר' חיים היה בין המשתתפים הקבועים.
כשאשתו מרת לטיפיה לבית כהן עמאש נפטרה, נכדיו מרדכי וחיים למשפחת סעייד (נחמיאס) עברו לעשות אתו את הלילות, והיו עדים לסדר יומו החל מקימת חצות וקריאת הזוהר, והשכמתו בזריזות מידי יום ביומו להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת עם הנץ החמה.

בסעודות שבת היה אוהב לשיר על שולחנו משירי הבקשות "ארץ ורום" "אגדלך" ועוד, והיה מרים קולו החזק בקטעים מסויימים בהתלהבות מיוחדת. קריאת ה'ארבעה ועשרים' בטעמי המקרא בדקדוק היו שגורים על לשונו, והקפיד להנחיל לנכדיו את מסורת הקריאה הדמשקאית על בוריה. לשמיעת הקלטת קריאת המקרא בטעמים מפיו לחץ כאן. 
נפטר בבואנוס איירס ארגנטינה ביו"ט שני של גלויות בחג הפסח תשמ"ט (1989). ועל מצבת קברו נכתב "הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. זאת מצבת הישיש והזקן כמוהר"ר חיים הלוי אבתר סוויד נ"ע". תנצב"ה.
למד ועסק במלאכת קודש בשחיטת עופות. לקיים מצות חכמים לכל העוסק במלאכת קודש זו להיות חוזר ומשנן תמיד דיני השחיטה וטריפות וכל המסתעף היה מחזיק ספר 'כף החיים' חיו"ד בהישג יד מונח על שולחנו תמיד. הוא אף לימד צעירים ראויים הלכות ומלאכת השחיטה, ולתועלת תלמידיו כתב להם קיצור הלכות שחיטה בכתב ידו לשינון עיקרי ההלכות. 
בין הצעירים האלה היה אחיו אליהו, יחד עמו פתח דוכן בשוק העירוני הסמוך 
לבית הכנסת ומכר בשר עופות כשרים לזכות את הרבים.

קיצור הלכות שחיטה מכת"י

סכיני השחיטה של ר' חיים

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l