שו"ת נבחר מכסף

הרב המוסמך רבי יאשיהו בן רבי יוסף פינטו ע"ה

נדפס ארם צובה שנת תרכ"ט

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת באר מים חיים

רבי שמואל בן רבנו מהר"ח ויטאל ע"ה

נדפס תל אביב שנת תשכ"ו

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת גדולת מרדכי

רבי מרדכי בן רבי משה גאלאנטי ע"ה

נדפס ליוורנו שנת כת"ר

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת ברך משה

רבי משה בן רבי מרדכי גאלאנטי ע"ה

נדפס ליוורנו

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"א: אבן העזר, חושן משפט

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס שנת תרל"א

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"ב: ד' חלקי שו"ע

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס ליוורנו שנת תרמ"ו

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"ג: ד' חלקי השו"ע

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס איזמיר שנת תרמ"ז

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"ד: ד' חלקי השו"ע

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס איזמיר שנת תרמ"ז

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"ה: ד' חלקי השו"ע

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס איזמיר שנת תרנ"ז

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"ו:  ד' חלקי השו"ע

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרס"ח

לכניסה לחץ על התמונה
ספר לב נשבר: תשובות להשגות על ספרו פני יצחק

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס איזמיר שנת תרל"ז

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת שערי עזרא: ד' חלקי השו"ע

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרס"ו

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת מילי דעזרא

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"ד

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת וזאת ליהודה: ד' חלקי השו"ע

רבי יהודה חיים בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס קהיר שנת תרצ"ז
​​
לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת שארית יהודה: ד' חלקי השו"ע, ליקוטים

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"ד
​​
לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת פני יצחק ח"א: אורח חיים, יורה דעה

רבי יצחק משה אבואלעפיא ע"ה

נדפס שנת תרל"א

לכניסה לחץ על התמונה
שו"ת ספר עזרא

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרע"ג

לכניסה לחץ על התמונה
תשובות בני יהודה

רבי יהודה חיים בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס תל אביב שנת תשס"ה
​​
לכניסה לחץ על התמונה

שאלות ותשובות

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l