שבועות
 
פרקי אבות - בעברית ובערבית

נקדישך - יום א'
כתובה  - הוצאת ספר תורה
[מאת רבי יוסף חמרא ראקק הי"ו - נכד החזן המפורסם ר' איברהים שמריכא ז"ל]

מגילת רות - בטעמי המקרא
[ר' יוסף מסלתון טראב הי"ו]
מגילת רות - בטעמי המקרא משולב עם שארח בערבית
[ר' יוסף מסלתון טראב הי"ו. ערבית: ר' יוסף ויזל סנכרי ז"ל]

אזהרות - מצות עשה - מצוות לא תעשה
[ר' יוסף מסלתון טראב הי"ו והרב משה חדיד הי"ו]

יום יום תמיד לך אתפלל 
[מר זאכי הכהן סואיה ז"ל]
 
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l