ספר עטרת שלמה

רבי שלמה סוכרי ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרס"ב

לכניסה לחץ על התמונה
ספר כסף נבחר

הרב המוסמך רבי יאשיהו בן רבי יוסף פינטו ע"ה

נדפס ויניציאה שנת שפ"א

לכניסה לחץ על התמונה
ספר קרבן פסח ולחם עוני - ביאור על הגדה של פסח

רבי חיים עמרם ע"ה

נדפס ליוורנו שנת תקצ"ו

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ויצבור יוסף

רבי יוסף ענתבי בן רבי יעקב ענתבי ע"ה

נדפס בירושלים

לכניסה לחץ על הקישור
ספר נזר יצחק

רבי יצחק חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"א

לכניסה לחץ על התמונה
ספר דבר טוב

רבי יעקב בן רבי יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים

לכניסה לחץ על התמונה
ספר קול יהודה

רבי יהודה חיים בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

​נדפס קהיר שנת תרצ"ז

לכניסה לחץ על התמונה
ספר יעטה מורה

רבי יעקב בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשס"ה

לכניסה לחץ על התמונה
ספר עזרא

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס בירושלים שנת תרע"ג

לכניסה לחץ על הקישור

מאמרים נוספים:

שבת הגדול - פסח

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l