ספר עטרת שלמה

רבי שלמה סוכרי ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרס"ב

לכניסה לחץ על התמונה
ספר ויקרא יעקב

רבי יעקב בן רבי שלמה סוכרי ע"ה

נדפס ליוורנו שנת תרמ"ה

לכניסה לחץ על התמונה
ספר עזרא

רבי עזרא הן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס בירושלים שנת תרע"ג

לכניסה לחץ על הקישור
ספר דבר טוב

רבי יעקב הן רבי יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים

לכניסה לחץ על התמונה
ספר קול יהודה

רבי יהודה חיים בן רבי עזראהכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס קהיר שנת תרצ"ז

לכניסה לחץ על התמונה
ספר נזר יצחק 

רבי יצחק חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"א

לכניסה לחץ על הקישור
קונטרס מי כמוך - עם שארח בערבית

הוצאת ישיבת "יגדיל תורה" חכמי דמשק

נדפס ירושלים שנת תרע"א

לכניסה לחץ על התמונה
ספר יעטה מורה

רבי יעקב בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשס"ה

לכניסה לחץ על התמונה

מאמרים נוספים:

שבת זכור - פורים

(נמצא בעמוד 3)

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l