שטר אירוסין וכתובה - בין ישראל לאביהם שבשמים

הרב ישראל בן רבי משה נאג'ארה ע"ה

ע"פ דפוס פיעטרקוב שנת שרע"ג

לכניסה לחץ על התמונה
ספר נזר יצחק

רבי יצחק חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"א

לכניסה לחץ על הקישור
ספר דבר טוב

רבי יעקב בן  יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים

לכניסה לחץ על התמונה
ספר יעטה מורה

רבי יעקב בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשס"ה

לכניסה לחץ על התמונה

שבת כלה - שבועות

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l