ספר ויעל אליהו

רבי אליהו בן רבי יעקב הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס קהיר שנת תרח"ץ

לכניסה לחץ על התמונה
ספר עזרא

רבי עזרא בן רבי אליהו הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרע"ג

לכניסה לחץ על התמונה
ספר דבר טוב

רבי יעקב בן רבי יוסף הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס בירושלים

לכניסה לחץ על התמונה
ספר קול יהודה

רבי יהודה חיים רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס קהיר שנת תרצ"ז

לכניסה לחץ על התמונה
ספר יעטה מורה

רבי יעקב בן רבי עזרא הכהן מסלתון טראב ע"ה

נדפס ירושלים שנת תשס"ה

לכניסה לחץ על התמונה
ספר נזר יצחק

רבי יצחק חסון ע"ה

נדפס ירושלים שנת תרפ"א

לכניסה לחץ על התמונה

שבת תשובה - ימים נוראים

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l