מנהג חכמי דמשק
 
מנהג חכמי דמשק לחתום בספריהם בעמ' י"ח של כל ספר את שמם
 
בתמונת הדוגמה חתימת רבי יצחק אבואלעפיא

לדוגמה לחץ על התמונה
רבי יעקב ענתבי
 
רשימת ספרים מספריית ר' יעקב ענתבי זיע"א

עמודים: 4


לדוגמה לחץ על התמונה
סדר קביעת השנים
 
מכת"י רבי יצחק אבואלעפיא ע"ה

הועתק ע"י חכם חיים אבתר זגול הלוי ע"ה


עמודים: 12

לדוגמה לחץ על התמונה

שונות

הערות

שם הכותב

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l