סדר משמרת החודש
 
כתב יד מספריית חכמי משפחת מסלתון טראב

עמודים: 72
 
לדוגמה לחץ על התמונה
בקשת רבי ישמעאל כהן גדול
 
כתב יד חכם יעקב בוקעאי ע"ה

עמודים: 12


לדוגמה לחץ על התמונה
בקשות לחתן ביום החופה וקודם השבע ברכות

כתב יד חכם שלמה הלוי חדיד ע"ה


עמודים: 6

לדוגמה לחץ על התמונה
שנת תרל"ז

לא נדפס
​לא נדפס
​לא נדפס

תפילות

הערות

שם הכותב והנושא

מאוצר אליהו זיתוני

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l