תפלות שבת
תפלת ערבית
תפלת שחרית
פיוטים למוצאי שבת
השכיבנו - ארגנטינה 1966

המבדיל בין קדש לחול

במוצאי יום מנוחה 

 חדש ששוני

 אגיל ואשמח

 משביח שאון ימים

 שיר אענה

 אלי אליהו

 אמר ה' ליעקב

 חביב אללה אליהו (ערבית)

קדיש ליל שבת חנוכה - מנגינת יצא למלך מבית סורים
 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l