קצת חנה
 
כתב יד ר' משה לאטי

עמודים: 13

לדוגמה לחץ על התמונה
סוג כתב: ערבית
קצת עשרת הרוגי מלכות
 
סוג כתב נוס קאלם

עמודים: 2

לדוגמה לחץ על התמונה
קצת זכריה
 
סוג יד נוס קאלם

עמודים: 1

לדוגמה לחץ על התמונה
קצת ג'מאע אל אחמר
 
סוג כתב נוס קאלם

עמודים: 2

לדוגמה לחץ על התמונה
אספדה ואלילה

סוג כתב נוס קאלם

עמודים: 4

לדוגמה לחץ על התמונה

תשעה באב

הערות

שם הכותב

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l