תפלת שחרית ומנחה
     וארץ שפל רומי [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
דוק וחוג רעשו [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]
 שכינה צועקת בהרע - בת ציון שמעתי
    
[ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
     דממו שרפים מזמר [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
בחודש החמישי [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
     עד מתי ה' [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
     איכה צאן ההריגה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
שאי קינה במגינה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א] 
      (בנוסח הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו, קינה זו במנגינת קינת "איכה צאן ההריגה") 
     גרושים מבית תענוגיהם [הרב משה חדיד שליט"א]
איך נוי שדד [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
אליכם עדה נאמנה [הרב משה חדיד שליט"א]
אש תוקד בקרבי
    [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו/ ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו
     ר' יאיר חמרא ראקק הי"ו/ ר' הנרי חמרא ראקק הי"ו/ הרב משה חדיד הי"ו] 
אלי עדתי והילילי [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ והרב משה חדיד שליט"א]
     יום אכפי הכבדתי
     בת עמי תייליל ביגוניה
קצת חנה (שארח)
איך נוי חטאתי השמימה
     יהודה וישראל
שומרון קול תתן [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
אלה אזכרה
    
[הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו/ ר' יאיר חמרא הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
     אמרה ציון מצאוני עוני
    קצת ג'אמע אל אחמר (שארח)
פתיחת ההיכל

לשכינה עלתה
 אללי לי אללי
     על היכלי
קריאת התורה - כי תוליד בנים
    
[הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו / חכם יעקב עטאר הי"ו]
     הפטרה - אסוף אסיפם
     הפטרה עם שארח [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
איוב - בטעמי המקרא [הרב משה חדיד שליט"א]
  תפילת מנחה
 
    נקדישך - חון תחון [הרב משה חדיד שליט"א]
תשעה באב
תפלת ערבית
האזינו - על נהרות בבל [ר' יוסף מסלתון טראב הי"ו / ר' יוסף ויזל סנכרי ז"ל
קדיש ותפלת ערבית [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
למי אבכה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]
מגילת איכה [הרב משה חדיד שליט"א]
בליל זה יבכיון - מדי שנה קינה
[ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
אוי כי ירד אש [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]
אליכם עדה קדושה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]
אז בחטאינו [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
אחינו בית ישראל - קדיש דהוא עתיד [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]
קינות שמוסיפים אם חל במוצאי שבת [אחרי הקינה "אליכם עדה"]
  ובק"ק "אגודת דודים" נוהגים לאמרם בכל שנה, וכן מנהג כמה קהלות בדמשק.
 
 יום נלחמו בי [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
 קול אהלה תתיפח - נוסח א' וב'
[ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד הי"ו/ הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו] 
 בורא עד אנה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
אספדה ואלילה [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

אנא המתן לטעינת העמוד ...

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l