תשעה באב
 
האזינו - על נהרות בבל [ר' יוסף מסלתון טראב הי"ו / ר' יוסף ויזל סנכרי ז"ל]

קדיש ותפלת ערבית [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

למי אבכה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]

מגילת איכה [הרב משה חדיד שליט"א]

בליל זה יבכיון - מדי שנה קינה
[ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]

אוי כי ירד אש [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]

אליכם עדה קדושה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]

אז בחטאינו [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

אספדה ואלילה [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

אחינו בית ישראל - קדיש דהוא עתיד [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

    
 קינות שמוסיפים אם חל במוצאי שבת [אחרי הקינה "אליכם עדה"]
  ובק"ק "אגודת דודים" נוהגים לאמרם בכל שנה, וכן מנהג כמה קהלות בדמשק.

 יום נלחמו בי [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
    
 קול אהלה תתיפח - נוסח א' וב'
[ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד הי"ו/ הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]  בורא עד אנה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]
תפלת ערבית
     וארץ שפל רומי [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

     דוק וחוג רעשו [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו]

     שכינה צועקת בהרע - בת ציון שמעתי
    
[ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]

     דממו שרפים מזמר [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

     בחודש החמישי [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

     עד מתי ה' [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]

     איכה צאן ההריגה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]

     שאי קינה במגינה [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א] 
      (בנוסח הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו, קינה זו במנגינת קינת "איכה צאן ההריגה") 

     גרושים מבית תענוגיהם [הרב משה חדיד שליט"א]

     איך נוי שדד [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]

      אליכם עדה נאמנה [הרב משה חדיד שליט"א]

     אש תוקד בקרבי
    [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו/ ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו
     ר' יאיר חמרא ראקק הי"ו/ ר' הנרי חמרא ראקק הי"ו/ הרב משה חדיד הי"ו] 


     אלי עדתי והילילי [ר' אליהו מסלתון טראב הי"ו/ והרב משה חדיד שליט"א]

     יום אכפי הכבדתי

     בת עמי תייליל ביגוניה

     קצת חנה (שארח)

     איך נוי חטאתי השמימה

     יהודה וישראל

     שומרון קול תתן [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

     אלה אזכרה
    
[הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו/ ר' יאיר חמרא הי"ו/ הרב משה חדיד שליט"א]

     אמרה ציון מצאוני עוני 

    קצת ג'אמע אל אחמר (שארח)
    
    פתיחת ההיכל

     לשכינה עלתה

     אללי לי אללי

     על היכלי


     קריאת התורה - כי תוליד בנים
    
[הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו / חכם יעקב עטאר הי"ו]

     הפטרה - אסוף אסיפם

     הפטרה עם שארח [הרב יוסף חמרא רקאק הי"ו]

     איוב - בטעמי המקרא [הרב משה חדיד שליט"א]

    תפילת מנחה

 
    נקדישך - חון תחון [הרב משה חדיד שליט"א]
תפלת שחרית ומנחה

אנא המתן לטעינת העמוד ...

 
 
טלפון: 077-3293037  דוא"ל:  majon@shaar-binyamin.com בני ברק - ישראל
לעילוי נשמת מר בנימין אסא דוויך ז"ל        en Memoria de Don Binyamin Assa duek z"l
ומרת אשתו רבקה לבית פרכה ז"ל             y su esposa Sra. Rebeca Farca de Assa z"l